ในการกล่าวสุนทรพจน์ของสหประชาชาติ รัฐมนตรีต่างประเทศอุซเบกิสถานเน้นย้ำว่าการอนุรักษ์น้ำเป็นกุญแจสู่ความมั่นคงในภูมิภาค

ในการกล่าวสุนทรพจน์ของสหประชาชาติ รัฐมนตรีต่างประเทศอุซเบกิสถานเน้นย้ำว่าการอนุรักษ์น้ำเป็นกุญแจสู่ความมั่นคงในภูมิภาค

“ในโลกสมัยใหม่ เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ทางนิเวศวิทยาที่แย่ลงในระดับโลก ทำให้การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสมเหตุสมผลและมีเหตุผลกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุด” นายคามิลอฟกล่าวต่อสมัชชาครั้งที่ 67 ในวันที่สี่ของการอภิปรายทั่วไปประจำปี ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนิวยอร์กรายงานที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP ) ระบุว่าการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้น่านน้ำร่วมกันในแม่น้ำอามู ดาร์ยา 

ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียกลางสามารถเป็นกุญแจสู่สันติภาพและความมั่นคงในอนาคต

ของภูมิภาคได้อย่างไร และเรียกร้องให้ประเทศหลักทั้งสี่ ที่เกี่ยวข้อง – อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน – เพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ทางน้ำข้ามพรมแดนและทะเลสาบระหว่างประเทศ

รายงานระบุเพิ่มเติมว่าทรัพยากรน้ำในภูมิภาคนี้กำลังหมดลงแล้วจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนหลายทศวรรษซึ่งย้อนกลับไปในยุคโซเวียต เมื่อโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่เปลี่ยนกระแสน้ำจากแม่น้ำไปสู่การทำไร่ฝ้าย ข้าวสาลี และอาหารสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งและทะเลทราย .ในการอ้างอิงถึงแผนการของทาจิกิสถานที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างเขื่อนหลัก – สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ Rogun – นาย Kamilov เรียกร้องให้ใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดของภูมิภาค “ประการแรก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคและสุขอนามัย และหลังจากนั้นเพื่อรับรองความมั่นคงทางอาหาร ระบบนิเวศ ความต้องการและความต้องการของอุตสาหกรรม”นอกจากนี้ เขาเน้นย้ำว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดในแอ่งน้ำตอนบนของแม่น้ำ Syr Darya และแม่น้ำ Amu Darya 

จะต้องได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการจากนานาชาติภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ

และสอดคล้องกับอนุสัญญามีรายงานว่าโครงการ Rogun ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Vakhsh ทางตอนใต้ของประเทศทำให้เกิดความตึงเครียดในระดับภูมิภาค ตามรายงานของสื่อ อุซเบกิสถานคัดค้านการก่อสร้างบนพื้นฐานที่ว่าการก่อสร้างจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค รวมถึงส่งผลเสียต่อภาคเกษตรกรรมด้วย

รัฐมนตรีต่างประเทศอุซเบกิสถานเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ที่นำเสนอมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเกี่ยวข้องของแต่ละบุคคลในระดับชาติและระดับนานาชาติในการอภิปรายทั่วไปของสมัชชา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม

ประธานาธิบดีกล่าวว่า ด้วยสันติภาพเป็น “ความปรารถนาสูงสุด” ของชาวอัฟกานิสถาน ทางการของประเทศได้ริเริ่มกระบวนการสันติภาพและการปรองดองซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดของฝ่ายค้านติดอาวุธของประเทศเข้าสู่สังคม เขาย้ำว่า “มือแห่งสันติภาพและการปรองดอง” ของเขายังคงแผ่ขยายออกไป ไม่เพียงแต่กลุ่มตาลีบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มติดอาวุธฝ่ายค้านอื่นๆ ที่ต้องการกลับสู่ “ชีวิตที่สง่างาม สงบสุข และเป็นอิสระในบ้านเกิดของตนเอง”

credit : rodsguidingservice.com
dinkyclubgold.com
touchingmyfatherssoul.com
jemisax.com
desnewsenseries.com
forestryservicerecords.com
littlekumdrippingirls.com
bugsysegalpoker.com
steelersluckyshop.com
wmarinsoccer.com