(ส่วนใหญ่ในประเทศไทย) ขั้นตอนที่น่าเชื่อถือไปสู่วัตถุประสงค์เหล่านี้ได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูความมั่นใจ

(ส่วนใหญ่ในประเทศไทย) ขั้นตอนที่น่าเชื่อถือไปสู่วัตถุประสงค์เหล่านี้ได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูความมั่นใจ

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2541 เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้นและบัญชีเดินสะพัดได้เปลี่ยนเป็นเกินดุลจำนวนมากเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ลดลงและการอ่อนค่าของสกุลเงินจำนวนมาก นโยบายการคลังจึงมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทบทวนโครงการกระตุ้นให้เกิดการขาดดุลทางการคลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายทางสังคมที่มากขึ้นและการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยน โครงการต่าง ๆ ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ 

โดยผลลัพธ์สุดท้ายคือการขาดดุลการคลังได้รับอนุญาตให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางปฏิบัติ

เป็นเรื่องยากสำหรับประเทศต่างๆ ที่จะใช้ขอบเขตอย่างเต็มที่สำหรับนโยบายงบประมาณที่ขยายตัวมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวลาที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการใช้จ่ายทางสังคมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิรูปโครงสร้างโครงการต่างๆ 

ในประเทศที่เกิดวิกฤตการณ์ในเอเชียโดดเด่นด้วยการปฏิรูปโครงสร้างจำนวนมากและหลากหลายที่รวมอยู่ในนั้น การปฏิรูปเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงสร้าง และเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการกลับไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นคุณลักษณะสำคัญในการพัฒนาองค์ประกอบโครงสร้างของโครงการ

ภาคการเงินและการปรับโครงสร้างองค์กร. เมื่อพิจารณาจากบทบาทที่อ่อนแอของภาคการเงิน

ในช่วงที่เกิดวิกฤต การปรับโครงสร้างภาคการเงินจึงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของวาระการปฏิรูปโครงสร้างตั้งแต่เริ่มแรก กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการกว้างๆ สองส่วน: ประการแรก จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพื่อจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นทันที และประการที่สอง เศรษฐกิจต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดซ้ำให้น้อยที่สุด มีการใช้มาตรการเพื่อจัดการกับสถาบันการเงินที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

เสริมสร้างฐานเงินทุนของสถาบันที่อ่อนแอแต่สามารถอยู่รอดได้ และจัดการกับความเสี่ยงแฝดของการดำเนินการของธนาคารและการขยายตัวของสภาพคล่องที่มากเกินไป เริ่มมีการยกเครื่องกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่รอบคอบพร้อมกับขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการกำกับดูแลในระบบการเงิน

นโยบายโครงสร้างอื่นๆ . โครงการดังกล่าวยังรวมถึงมาตรการจำนวนมากเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการกำกับดูแลและระเบียบวินัยของตลาด ตั้งแต่ขั้นตอนในการเพิ่มความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ไปจนถึงการรื้อข้อตกลงทางการค้าที่มีข้อจำกัดและการแปรรูป นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อพัฒนาการเปิดเสรีการค้าและบัญชีทุน เพื่อขจัดการบิดเบือนที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปก่อนหน้านี้ที่ไม่สมบูรณ์และมีลำดับที่ไม่ดี

credit: webonauta.com
hermeselling.com
webam10.com
WhenPigsFlyBlog.com
aikidozaragoza.com
FrodoWeb.com
nflchampionshipblog.com
sysadminblogs.com
iqbeatsblog.com
buyorsellhillcountry.com