‎บาคาร่า ที่เกี่ยวข้อง:‎‎ ‎‎แพทย์โรคระบาด: แยกตํานานทางการแพทย์ออกจากข้อเท็จจริง‎

‎บาคาร่า ที่เกี่ยวข้อง:‎‎ ‎‎แพทย์โรคระบาด: แยกตํานานทางการแพทย์ออกจากข้อเท็จจริง‎

‎นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าการแพร่ระบาดถูกนํา บาคาร่า เข้ามาในจักรวรรดิโรมันเป็นครั้งแรกโดยทหารที่กลับบ้านหลังจากสงครามกับพาร์เทีย การแพร่ระบาดมีส่วนทําให้การสิ้นสุดของ Pax Romana (สันติภาพโรมัน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริส.Cตกาลถึงปีค.ศ. 180 เมื่อโรมอยู่ในระดับสูงสุดของอํานาจ หลังจากปี ค.ศ. 180 ความไม่มั่นคงก็เติบโตขึ้นทั่วจักรวรรดิโรมัน เนื่องจากประสบกับ

สงครามกลางเมืองและการรุกรานมากขึ้นโดยกลุ่ม “‎‎ป่าเถื่อน‎‎” ศาสนาคริสต์ได้รับความนิยมมากขึ้นใน

เวลาหลังจากเกิดโรคระบาด ‎‎ซากศพที่พบที่กองไฟเผาเหยื่อจํานวนมากของการแพร่ระบาดโบราณในเมืองธีบส์ในอียิปต์ ‎‎(Image credit: N.Cijan/Associazione Culturale per lo Studio dell’Egitto del Sudan ONLUS)‎‎ตั้งชื่อตามเซนต์ไซปรัสบิชอปแห่งคาร์เธจ (เมืองในตูนิเซีย) ที่อธิบายการแพร่ระบาดว่าเป็นสัญญาณถึงจุดจบของโลกโรคระบาดของไซปรัสคาดว่าจะฆ่าคน 5,000 คนต่อวันในกรุงโรมเพียงอย่างเดียว ในปี 2014 นักโบราณคดีในลักซอร์พบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ฝังศพจํานวนมากของเหยื่อโรคระบาด ร่างกายของพวกเขาถูกปกคลุมด้วยชั้นหนาของมะนาว (ในอดีตใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ) นักโบราณคดีพบเตาเผาสามเตาที่ใช้ผลิตมะนาวและซากของเหยื่อโรคระบาดถูกเผาในกองไฟยักษ์ ‎

‎ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าโรคใดที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาด “ลําไส้ผ่อนคลายเป็นฟลักซ์คงที่ปล่อยความแข็งแรงของร่างกาย [และ] ไฟที่เกิดจากการหมักไขกระดูกเป็นบาดแผลของก๊อกน้ํา (พื้นที่ของปาก)” ไซปรัสเขียนเป็นภาษาละตินในงานที่เรียกว่า “De mortalitate” (แปลโดย Philip Schaff จากหนังสือ “Fathers of the Third Century: Hippolytus, Cyprian, Caius, Novatian, ภาคผนวก, คริสเตียน คลาสสิก หอ สมุด เธอร์ เรียล, 1885).‎

‎5. โรคระบาดของจัสติเนียน: ค.ศ. 541-542‎‎กระเบื้องโมเสคของจักรพรรดิจัสติเนียนและผู้สนับสนุนของเขา ‎‎(เครดิตภาพ: Shutterstock)‎‎จักรวรรดิไบแซนไทน์‎‎ถูกทําลายโดยโรคระบาดบูโบนิกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดลง โรคระบาดเกิดขึ้นเป็นระยะหลังจากนั้น การประมาณการบางอย่างชี้ให้เห็นว่ามากถึง 10% ของประชากรโลกเสียชีวิต ‎‎โรคระบาดนี้ตั้งชื่อตามจักรพรรดิไบแซนไทน์จัสติเนียน (ครองราชย์ค.ศ. 527-565) ภายใต้รัชสมัยของเขาจักรวรรดิไบแซนไทน์ถึงขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควบคุมดินแดนที่ทอด

ยาวจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปตะวันตก จัสติเนียนสร้างมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ ‎‎Hagia 

Sophia‎‎ (“Holy Wisdom”) ใน‎‎คอนสแตนติโนเปิล‎‎ (อิสตันบูลสมัยใหม่) เมืองหลวงของจักรวรรดิ จัสติเนียนยังป่วยด้วยโรคระบาด แต่รอดชีวิตมาได้ อย่างไรก็ตามจักรวรรดิของเขาค่อยๆสูญเสียดินแดนในเวลาหลังจากโรคระบาดเกิดขึ้น ‎

‎6. ความตายสีดํา: 1346-1353‎

Plague victims are buried at Tournai in what is now Belgium, c.1349

‎เหยื่อโรคระบาดถูกฝังที่ Tournai ในเบลเยียมตอนนี้ประมาณปี 1349 ‎‎(เครดิตภาพ: เก็ตตี้ / ภาพที่ 12)‎

‎ ‎‎ความตายสีดํา‎‎เดินทางจากเอเชียไปยังยุโรปทิ้งความหายนะในการปลุก การประมาณการบางอย่างชี้ให้เห็นว่ามันกวาดล้างประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของยุโรป มันเกิดจาก‎‎สายพันธุ์ของ‎‎แบคทีเรีย Yersinia pestis‎‎ ที่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ในวันนี้และแพร่กระจายโดยหมัดในหนูที่ติดเชื้อ ศพของเหยื่อถูกฝังอยู่ในหลุมศพขนาดใหญ่ ‎

‎โรคระบาดเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ของยุโรป ด้วยความตายจํานวนมากแรงงานจึงหาได้ยากขึ้นทําให้ต้องจ่ายค่าแรงที่ดีขึ้นสําหรับคนงานและจุดสิ้นสุดของระบบทาสของยุโรป การศึกษาชี้ให้เห็นว่าคนงานที่รอดชีวิตสามารถเข้าถึงเนื้อสัตว์และ‎‎ขนมปัง‎‎ที่มีคุณภาพสูงได้ดีขึ้น การขาดแรงงานราคาถูกอาจมีส่วนทําให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี‎

‎7. การแพร่ระบาดของโคโคลิซทลี: 1545-1548 ‎

Aztec Ruins National Monument

‎อนุสรณ์สถานแห่งชาติซากปรักหักพังแอซเท็ก ‎‎(เครดิตภาพ: USGS)‎

‎การติดเชื้อที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของ cocoliztli เป็นรูปแบบของไข้เลือดออกไวรัสที่คร่าชีวิตชาวเม็กซิโกและอเมริกากลาง 15 ล้านคน ในบรรดาประชากรที่อ่อนแอลงจากภัยแล้งที่รุนแรงโรคนี้พิสูจน์แล้วว่าหายนะอย่างสิ้นเชิง “Cocoliztli” เป็นคําภาษาแอซเท็กสําหรับ “ศัตรูพืช” ‎

A ‎การศึกษาล่าสุด‎‎ (เปิดในแท็บใหม่)‎‎ ที่ตรวจสอบ‎‎ดีเอ็นเอ‎‎จากโครงกระดูกของเหยื่อพบว่าพวกเขาติดเชื้อชนิดย่อยของ ‎‎Salmonella‎‎ ที่เรียกว่า ‎‎S. paratyphi C‎‎ ซึ่งทําให้เกิดไข้ลําไส้ซึ่งเป็นประเภทของไข้ที่มีไทฟอยด์ ไข้ลําไส้อาจทําให้เกิดไข้สูง, การขาดน้ําและปัญหาระบบทางเดินอาหารและยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่สําคัญในปัจจุบัน. ‎ บาคาร่า